Baner Stowarzyszenia Kunszt

„Spotkania z fotografią” 2009 – podczas warsztatów

27 grudnia 2009

Stowarzyszenie Kunszt prowadziło dla mieszkańców Redy warsztaty fotograficzne dla początkujących „Spotkania z fotografią” październik – grudzień 2009 r.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawowymi wiadomościami prawnymi dotyczącymi fotografowania, nauczyli się jak w pełni korzystać z możliwości stwarzanych przez aparaty cyfrowe, jak korzystać z oświetlenia, poznali podstawy kompozycji i  kadru w portrecie oraz jak fotografować ludzi (praca z modelem, pozy, wizaż) oraz jak unikać podstawowych błędów w fotografowaniu.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie KUNSZT w Redzie przy wsparciu Urzędu Miasta Redy i Zespołu Szkół nr 1 w Redzie. Osoby prowadzące to Witold Kończak i Aleksandra Rost. Zajęcia praktyczne prowadził również Wojciech Śniatecki. Zajęcia odbywały się będą do końca 2009 roku, których efekty (wybrane prace) zobaczyć można w galerii internetowej oraz w Bibliotece Miejskiej w Redzie do końca stycznia 2010r.

Zapewniliśmy: wyposażone mini atelier, wydruk wybranych prac na wystawę końcową, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnictwo było nieodpłatne, a liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia odbywały się w soboty w godz. od 15:00 do18:00 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie. Pierwsze zajęcia odbyły się 10 października 2009, kolejne 24.10, 7.11, 21.11, 05.12, 12.12

PODCZAS WARSZTATÓW

Autorami poniższych zdjęć są Aleksandra Rost, Witold Kończak, Krzysztof Kopeć i Wojciech Śniatecki

WYBRANE PRACE

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WYSTAWA