Baner Stowarzyszenia Kunszt

O nas

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2005 roku. Współzałożycielami są Wiesław Horak i Beata Zawal-Brzezińska. Obecnie kieruje nim zarząd w składzie: Joanna Mroczek – prezes, Adam Majkowski – wiceprezes, Bogdana Gołojuch – wiceprezes, Alicja Kolberg – wiceprezes i Iwona Kocińska skarbnik. Stowarzyszenie skupia artystów profesjonalnych i amatorów takich dyscyplin jak: malarstwo, tkanina artystyczna, haft, rzeźba, fotografia, biżuteria, rysunek, decoupage i inne. Obecnie należy do niego ok. 30 artystów. Większość z nich to malarze, niektórzy od wielu lat znani są w środowisku i ich prace oglądać można m. in. na stałej ekspozycji w Bibliotece Miejskiej w Redzie.

Celem stowarzyszenia jest skupienie wszystkich twórców w jednej organizacji, umożliwienie im rozwoju artystycznego, reprezentowanie interesów członków wobec władz, organizacja plenerów i wystaw.

Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia STATUTU.

Twórczość

W Stowarzyszeniu Kunszt zawiązały się trzy sekcje: Sekcja plastyczna, Sekcja fotograficzna i Sekcja rękodzieła artystycznego. Mimo, że każda z nich ma odmienną specyfikę pracy, stanowią całość, a niejednokrotnie zazębiają się. Niektóre osoby należą do kilku sekcji. W naszym gronie mile widziane są wszystkie osoby z duszą artystyczną, niezależnie od stopnia rozwoju i wykształcenia. Mamy częste spotkania, warsztaty, plenery, prezentacje, kto chce to w nich uczestniczy. Kunszt jest organizacją dla dorosłych i to jest wspaniałe, że właśnie tu mogą rozwijać swoje pasje. Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy malują, rysują, rzeźbią, fotografują lub wykonują inne prace artystyczne, również z poza Redy.

Sekcja plastyczna obrazek

Sekcja malarstwa

Skupia malarzy. Prowadzone są regularne spotkania, warsztaty, plenery, indywidualne i grupowe. Malarze spotykają się w ciągu całego roku w siedzibie stowarzyszenia w pracowni, gdzie doskonalą swój warsztat.

Sekcja fotograficzna obrazek

Sekcja fotograficzna

Skupia pasjonatów fotografii. Organizowane są regularne spotkania grupowe lub kilkuosobowe. Na spotkaniach omawiane są pomysły i projekty członków stowarzyszenia oraz planowane zajęcia indywidualne w dwu – trzy osobowych grupach pod kierunkiem osób wyznaczonych. Uczestnicy biorą wspólnie udział w wystawach. Organizujemy plenery oraz  doskonalimy warsztat za pomocą światła studyjnego.

Sekcja rękodzieła obrazek

Sekcja rękodzieła

Skupia osoby zajmujące się szeroko pojętym rękodziełem artystycznym, począwszy od tkaniny artystycznej, haftu, poprzez biżuterię, a skończywszy na decoupagu. Organizowane są regularne spotkania całej grupy, warsztaty grupowe i indywidualne. Grupa uczestniczy również w plenerach i wystawach.

Wspierają nas

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” dziękuje Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Burmistrzowi Miasta Redy i Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie za wsparcie finansowe działań na rzecz rozwoju sztuki i propagowania aktywnej twórczości artystycznej mieszkańców. Od kilku lat Stowarzyszenie Kunszt współpracuje również z Biblioteką Miejską w Redzie i mieści się tam stała ekspozycja naszych prac – Galeria w Hirkowej Izbie. Wspiera nas również Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Fabryka Kultury w Redzie.

Herb Miasta Redy
Starostwo Powiatowe Wejherowo - herb
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie - logo
Biblioteka Miejska Reda

Statuetka Przyjaciel Sztuki

Statuetka od Stowarzyszenia Kunszt

Stowarzyszenie Kunszt ma wielką przyjemność wręczania statuetek „Przyjaciel sztuki” za wspieranie działalności artystycznej Stowarzyszenia, zaangażowanie w sprawy kultury i sztuki oraz wrażliwość na potrzeby artystów.

 


Wspomnienia – lata 2004 – 2009


Wspomnienia – 2004 rok