Baner Stowarzyszenia Kunszt

O nas

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2005 roku. Współzałożycielami są Wiesław Horak i Beata Zawal-Brzezińska. Obecnie kieruje nim zarząd w składzie: Beata Zawal – Brzezińska – prezes, Aleksandra Szwarc – wiceprezes, Bogdana Gołojuch – wiceprezes, Adam Majkowski – wiceprezes i Iwona Kocińska skarbnik. Skupia artystów profesjonalnych i amatorów takich dyscyplin jak: malarstwo, tkanina artystyczna, haft, rzeźba, fotografia, biżuteria, rysunek, decoupage i inne. Obecnie należy do niego ok. 30 artystów. Większość z nich to malarze, niektórzy od wielu lat znani są w środowisku i ich prace oglądać można m. in. na stałej ekspozycji w Bibliotece Miejskiej w Redzie.

Celem stowarzyszenia jest skupienie wszystkich twórców w jednej organizacji, umożliwienie im rozwoju artystycznego, reprezentowanie interesów członków wobec władz, organizacja plenerów i wystaw.

Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia STATUTU.

Twórczość

W Stowarzyszeniu Kunszt zawiązały się trzy sekcje: Sekcja plastyczna, Sekcja fotograficzna i Sekcja rękodzieła artystycznego. Mimo, że każda z nich ma odmienną specyfikę pracy, stanowią całość, a niejednokrotnie zazębiają się. Niektóre osoby należą do kilku sekcji. W naszym gronie mile widziane są wszystkie osoby z duszą artystyczną, niezależnie od stopnia rozwoju i wykształcenia. Mamy częste spotkania, warsztaty, plenery, prezentacje, kto chce to w nich uczestniczy. Kunszt jest organizacją dla dorosłych i to jest wspaniałe, że właśnie tu mogą rozwijać swoje pasje. Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy malują, rysują, rzeźbią, fotografują lub wykonują inne prace artystyczne, również z poza Redy.

Sekcja plastyczna obrazek

Sekcja malarstwa

Skupia malarzy. Prowadzone są regularne spotkania, warsztaty, plenery, indywidualne i grupowe. Malarze spotykają się w ciągu całego roku w siedzibie stowarzyszenia w pracowni, gdzie doskonalą swój warsztat.

Sekcja fotograficzna obrazek

Sekcja fotograficzna

Skupia pasjonatów fotografii. Organizowane są regularne spotkania grupowe lub kilkuosobowe. Na spotkaniach omawiane są pomysły i projekty członków stowarzyszenia oraz planowane zajęcia indywidualne w dwu – trzy osobowych grupach pod kierunkiem osób wyznaczonych. Uczestnicy biorą wspólnie udział w wystawach. Nieobce są nam również wspólne wypady za miasto, czy doskonalenie warsztatu za pomocą światła studyjnego.

Sekcja rękodzieła obrazek

Sekcja rękodzieła

Skupia osoby zajmujące się szeroko pojętym rękodziełem artystycznym, począwszy od tkaniny artystycznej, haftu, poprzez biżuterię, a skończywszy na decoupagu. Organizowane są regularne spotkania całej grupy, warsztaty grupowe i indywidualne. Grupa uczestniczy również w plenerach i wystawach.

Wspierają nas

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” dziękuje Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Burmistrzowi Miasta Redy i Zespołowi Szkół nr 1 w Redzie za wsparcie finansowe działań na rzecz rozwoju sztuki i propagowania aktywnej twórczości artystycznej mieszkańców. Od kilku lat Stowarzyszenie Kunszt współpracuje również z Biblioteką Miejską w Redzie i mieści się tam stała ekspozycja naszych prac – Galeria w Hirkowej Izbie.

Herb Miasta Redy
Starostwo Powiatowe Wejherowo - herb
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie - logo
Biblioteka Miejska Reda

Statuetka Przyjaciel Sztuki

Statuetka od Stowarzyszenia Kunszt

Stowarzyszenie Kunszt ma wielką przyjemność wręczania statuetek „Przyjaciel sztuki” za wspieranie działalności artystycznej Stowarzyszenia, zaangażowanie w sprawy kultury i sztuki oraz wrażliwość na potrzeby artystów.