Baner Stowarzyszenia Kunszt

Polityka prywatności


Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą. Informujemy jednocześnie, że stosujemy najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.


2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”, ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda, NIP: 588-214-57-71, REGON: 220097288, strona internetowa: kunsztreda.pl


3. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: Joanna Mroczek tel.: +48 507 027 269
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@kunsztreda.pl
 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”, ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda


4. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia „Kunszt” oraz w trakcie trwania członkostwa wykorzystywane są w następujących celach:

 • działalność Stowarzyszenia określona w Statucie,
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom: biuro rachunkowe),
 • marketingu działalności Administratora danych.


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu „Kunszt” oraz po zakończeniu trwania członkostwa w celu archiwizacji dokonanych wspólnie działań zgodnie z określoną działalnością Stowarzyszenia „KUNSZT” w Statucie Rozdział II,
 • jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.


6. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.


7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.


8. PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


10. PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu przyjęcia w poczet członków. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować wspólnej działalności, a ich nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail).


11. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.


POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES


1. WPROWADZENIE

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasza strona internetowa https://kunsztreda.pl używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną (pkt.10).

Dla Państwa wygody serwis kunsztreda.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.


2. CZYM SĄ COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


3. CZYM SĄ SKRYPTY

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.


4. CO TO JEST PIXEL TAG

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.


5. CIASTECZKA

5.1 Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne – Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i na przykład zdjęcia ładują się szybciej.

5.2 Cookies analityczne – Ponieważ statystyki są śledzone anonimowo, nie jest wymagana zgoda na umieszczanie analitycznych plików cookie.

5.3 Marketingowe / śledzące pliki cookies – Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.


6. ZGODA

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zgoda” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.


Serwis kunsztreda.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.
 2. „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają. Parametry, które strona umieszcza w formie cookies:
 • zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
 • zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
 • identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk),
 • opcja „pamiętaj mnie” podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe),
 • dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe).


Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis kunsztreda.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

 • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
 • w serwisie facebook.pl – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu facebook.pl opisana jest pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/notes/optegra-zobacz-wiecej/polityka-prywatnosci-dotyczaca-danych-osobowych-przetwarzanych-za-pomoca-facebook/


7. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
 • Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).


8. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.


9. ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.10. KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu kunsztreda.pl.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@kunsztreda.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora tj.: Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”, ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji wybranych usług i działań dostępnych w serwisie kunsztreda.pl;
 • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu kunsztreda.pl oraz działalnością Stowarzyszenia Kunszt, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.


ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do innych podmiotów przetwarzających, chyba, że zachodzi konieczność oraz za Pani/Pana zgodą w celu realizacji na rzecz administratora danych zadania w zakresie działalności lub utrzymania i rozwoju strony kunsztreda.pl.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z działalnością z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe kontaktując się z administratorem danych drogą listowną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę lub działanie udostępnione w serwisie kunsztreda.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.


DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:


Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”,

Siedziba: ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda, Polska

Prezes: Joanna Mroczek
Witryna internetowa: kunsztreda.pl
Adres e-mail: kontakt@kunsztreda.pl
Numer telefonu: +48 507 027 269