Baner Stowarzyszenia Kunszt

Plener plastyczny Łeba, Szymbark, Rzucewo 2007

6 sierpnia 2007

W dniach od 2 – 4 sierpnia 2007 odbywał się plener plastyczny Stowarzyszenia „Kunszt” z Redy pod hasłem „Kaszuby wspólne dziedzictwo”. Uświetnił on obchody 40 – lecia miasta Redy, które przypadły w tym roku. W zajęciach plenerowych uczestniczyli artyści z Redy, Wejherowa i Pucka. Celem pleneru było utrwalenie walorów Kaszub na płótnie i pokazanie ich szerszemu ogółowi społeczeństwa. Również stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju kontaktów między artystami, wymiany doświadczeń oraz promocja miasta i powiatu.
Sponsorem pleneru było Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Trzydniowy plener był nietypowy , gdyż artyści wyjeżdżali z Redy codziennie w inne miejsce i tam pracowali. Dzięki temu powstały widoki Łeby, Szymbarku i Rzucewa. Doskonała pogoda sprzyjała pracy twórczej. Na płótnach zostały utrwalone krajobrazy portu w Łebie, Zatoki Puckiej, i skansenu etnograficznego. Plener zakończył się wspólną biesiadą w fermie strusi w Kniewie. Został on początkowo zaplanowany jako szersze przedsięwzięcie międzynarodowe, jednak ze względu na zbyt małe środki został ograniczony tylko do 3 dni. We wrześniu można było zobaczyć obrazy na wystawie poplenerowej w Bibliotece Miejskiej w Redzie, a następnie w zamku „Jana III Sobieskiego” w Rzucewie. Beata Zawal – Brzezińska


Autorami poniższych zdjęć są: Wiesław Horak i Rafał Bergman