Baner Stowarzyszenia Kunszt

Wystawa – Warsztaty „Architektura” 2010

4 października 2010
„Spotkania z fotografią” 2010

Stowarzyszenie „KUNSZT” oraz Stowarzyszenie” Małe Trójmiasto Kaszubskie” zaprasza mieszkańców  Redy, Rumi i Wejherowa oraz okolic na wystawę prac fotograficznych będących owocem warsztatów fotograficznych „Spotkania z fotografią” 2010 „Architektura Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia przeznaczone były dla osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności fotograficzne.

 W związku z 10-leciem podpisania umów o współpracy miast Redy, Rumi i Wejherowa w ramach Stowarzyszenia „Małe Trójmiasto Kaszubskie”  tematem zajęć warsztatowych była architektura tych trzech miast.  W ramach zajęć praktycznych odbyły się spacery po w/w miastach. Pozwoliło to uczestnikom na poznanie nowych miejsc i zebranie cennych doświadczeń.

Wystawa jest ostatnim elementem warsztatów mającym  przygotować uczestników do przyszłych samodzielnych działań na polu prezentacji swoich dokonań.

Celem wystawy jest zaprezentowanie umiejętności uczestników, a także danie możliwości przedstawienia swojej twórczości szerszemu gronu mieszkańców Małego Trójmiasta oraz Powiatu wejherowskiego.

Wystawa ma również na celu spopularyzowanie i zaprezentowanie stowarzyszenia trzech miast i Powiatu wejherowskiego jako prężną strukturę woj. pomorskiego oraz pokazanie potencjału tkwiącego w lokalnej społeczności.

Wystawa prezentowana będzie w dniach:

1. 06.09-25.09.2010 w Centrum Kaszuby w Wejherowo

2. 01.10-20.10.2010  w Bibliotece Miejskiej w Redzie,

3. 04.11-23.11.2010 Miejski Dom Kultury w Rumi

oraz podczas Redzkich Impresji 22.10-25.10.2010 jako podsumowanie rocznej pracy Stowarzyszenia „Kunszt”

Zajęcia prowadził Witold Kończak przy wsparciu Wojciecha Śniateckiego oraz Michała Kaczmarka.

Stowarzyszenie Kunszt przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Miasta Redy oraz ZS1, CK „Kaszuby”, Domu Kultury w Rumi, Stowarzyszenia „Małe Trójmiasto Kaszubskie” oraz Biblioteki Miejskiej w Redzie

Najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie w Redzie, Rumi i Wejherowie.

  Program:

  1.   06.09.2010r. Wejherowo Centrum Kaszuby godz. 17:00.  Wernisaż.

·         Uroczyste otwarcie wystawy, powitanie zaproszonych gości.

·         Słowo wstępne:

– prezes Stowarzyszenia „Kunszt”  B. Zawal – Brzezińska, 

– prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” Leszek Glaza

Wystawa potrwa do 25.09. 2010 czynna od godz. 10.00 do godz. 21.00

 

2. 01.10.2010r.  Reda Miejska Biblioteka Publiczna godz. 17:00 Wernisaż.

·         Uroczyste otwarcie wystawy, powitanie zaproszonych gości.

·         Słowo wstępne:

– prezes Stowarzyszenia „Kunszt”  B. Zawal – Brzezińska, 

– prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” Leszek Glaza

Wystawa potrwa do 20.10. 2010 czynna od godz. 10.00 do godz. 18.00 w środy od godz  8.00 do godz. 16.00

       

3. 04.11.2010r.  Rumia Miejski Dom Kultury 18:00. Wernisaż

·        Uroczyste otwarcie wystawy, powitanie zaproszonych gości.

·        Słowo wstępne:

– prezes Stowarzyszenia „Kunszt”  B. Zawal – Brzezińska, 

– prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” Leszek Glaza

Wystawa potrwa do 25.11. 2010 czynna od godz. 9.00 do godz. 20.00

 

4. 22.10.2010r. Redzkie Impresje ( piątek ) godz.18:00 Wernisaż

·         Uroczyste otwarcie wystawy, powitanie zaproszonych gości.

·         Słowo wstępne – prezes Stowarzyszenia

       B. Zawal – Brzezińska.

·         Wręczenie podziękowań.

·         Wystąpienie zaproszonych gości

 

        23 – 24.10.2008r. ( sobota, niedziela ) wystawa czynna

      w godz. 11.00 – 18.00 dla mieszkańców miasta.

 

        25.10.2008r. ( poniedziałek ) wystawa czynna

            w godz. 9.00 – 15.00  dla młodzieży szkolnej i mieszkańców.

            od 15.00 – 18.00 dla mieszkańców miasta.

     

Zarząd Stowarzyszenia „KUNSZT” oraz Stowarzyszenia Gmin „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Redy, Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Rumi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie, Prezesowi Zarządu Centrum Kaszuby w Wejherowie, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie  oraz Staroście Powiatu Wejherowskiego za mecenat artystyczny i pomoc w finansowaniu „. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w wystawie,  Kunszt życzy owocnej pracy i dalszych sukcesów na polu sztuki. Zaprasza jednocześnie wszystkich  na następne edycje „Spotkań z fotografią” oraz udział w Redzkich Impresjach.

 

06.09.2010r. Wejherowo Centrum Kaszuby godz. 17.00.  Wernisaż

Autorami zdjęć są Witold Kończak, Grażyna Richert, Adam Pienczke i Michał Kaczmarek

04.10.2010r. Rumia – Miejski Dom Kultury godz. 18:00.  Wernisaż

Autorami zdjęć są Witold Kończak i Grażyna Richert

WYBRANE PRACE