Baner Stowarzyszenia Kunszt

Kunszt i Fundacja „Pomóż zobaczyć świat”

10 września 2010

Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia „Kunszt” i Fundacji „Pomóż zobaczyć świat” Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie od września 2010 roku zaczęło cykl warsztatowych spacerów fotograficznych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 z Sopotu w ramach projektu koła fotograficznego „Łowcy czasu”. Była to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia „Kunszt” i Fundacji „Pomóż zobaczyć świat” z Gdyni działającej przy ZSS nr 5 w Sopocie im. Marii Grzegorzewskiej w formie przystępnej dla podopiecznych Fundacji.

Powyższe działania miały na celu pomoc dzieciom w przełamywaniu barier oraz ich zaistnienie w codziennej rzeczywistości. Miały rozwinąć zainteresowania, wrodzoną wrażliwość oraz wyposażyć w proste umiejętności.

Dzieci poza działaniami dydaktycznymi poznawały w ten sposób nowe miejsca, do których na co dzień mają utrudniony dostęp. Funkcją poznawczą takich zajęć było zapoznanie się z zakątkami oddalonymi od miejsca zamieszkania i szkoły. Poznanie zabytków, dóbr kultury, ciekawych miejsc oraz nowych miejscowości. Poruszanie się z aparatem po tych miejscach i pomiędzy ludźmi. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego kadrowania i komponowania według własnej wrażliwości. W dalszej przyszłości wyboru i edycji własnych prac. Uczestnictwo w wystawach i na wernisażach. Wszystko to pomóc miało w łamaniu barier. Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych opiekunów przy wsparciu członków „Kunsztu” oraz wolontariuszy uczestników warsztatów fotograficznych „Spotkania z fotografią” (cyklu rozpoczętego w ubiegłym roku). Jest to naturalna ciągłość zdobywania i przekazywania wiedzy. Czas na to poświecony ma również na celu odciążenie ich rodziców od codziennych czynności opiekuńczych.

Kolejnym celem było zintegrowanie społeczności Małego Trójmiasta Kaszubskiego ze społecznością „dużego” Trójmiasta i odwrotnie. Jest to odpowiedź tak na apel Stowarzyszenia Gmin Małego Trójmiasta Kaszubskiego o działania wspólne na rzecz społeczności lokalnej jak i spełnienie prośby o wsparcie Fundacji w działaniach integracyjnych ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem, która to obejmuje swoją opieką rodziny aż po Puck.

W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia okazuje się, że wrażliwość społeczna wielu ludzi nie wymaga przełamywania barier. Pomysł wsparty działaniem trzech organizacji pozarządowych na takie po prostu nie napotyka. Nie odczuwa się żadnego lęku przed wzięciem czynnego udziału w tym projekcie tak na terenie MTK jak i w samym Trójmieście.
Wszystkie działania skierowane były na rozwój i dobro dzieci. W trakcie pracy okazało się jednak, że służy to także rozwojowi dorosłych uczestników ze wszystkich trzech organizacji na tych samych płaszczyznach. Można uznać ten fakt jako wartość tak samo ważną jak dobro naszych podopiecznych. W ten sposób wypełnia się cel integracyjny między wszystkimi grupami.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za pomoc podczas spacerów i przygotowaniu wystawy „Pomóż zobaczyć świat” prac dzieci na „Redzkie Impresje” wsparcie duchowe podczas wernisażu. Panu Staroście Powiatu wejherowskiego i Panu Burmistrzowi Miasta Redy za uświetnienie uroczystości i wręczenie dzieciom dyplomów, Pani dyrektor ZSS nr 5 w Sopocie za wsparcie logistyczne spacerów. Panu dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej za udostępnienie sali Pałacu Przebendowskich po spacerze po Parku im. Majkowskiego, Panu Prezesowi Centrum Kaszuby za wsparcie przy wydruku prac na wystawę oraz udostępnienie powierzchni wystawienniczej w styczniu przyszłego roku. Nauczycielom z ZSS nr 5 w Sopocie, którzy poświecili swój czas sprawując opiekę nad dziećmi oraz zarządom wszystkich trzech organizacji pozarządowych za szczególną wrażliwość. Marzeniem dzieci jest kontynuacja tej formy spędzania wolnego czasu. Wiceprezes Witold Kończak.