Baner Stowarzyszenia Kunszt

STOWARZYSZENIE KUNSZT W WALDBRONN

6 września 2018

W dniach od 27.08 – 02.09.2018r. trójka przedstawicieli Stowarzyszenia Kunszt: prezes Beata Zawal – Brzezińska, Roman Urbaniak oraz Barbara Niewiarowska odwiedzili miasto partnerskie Redy -Waldbronn położone w Badenii Witenbergii. W czerwcu zostali zaproszeni przez burmistrza Franza Masino oraz Daniela Vinz z Towarzystwa Przyjaciół Reda – Waldbronn do pokazania wystawy prac w tamtejszym domu kultury – Kulturtreff. Pomimo znacznej odległości (ok. 1200 km) wystawa ta odbywała się już po raz drugi. Eksponowano na niej prace 18 artystów malarzy, fotografików i rękodzielników. Nad całością ekspozycji czuwała prezes Bożena Arnold. Największą popularnością cieszyła się biżuteria koralikowa, haft oraz laleczki wykonane z kolorowej tkaniny wypełnionej lawendą. Podczas wernisażu burmistrz Franz Masino razem z Beatą Zawal – Brzezińską przecięli wstęgę otwierającą wystawę. Członkini stowarzyszenia Alicja Urbaniak przygotowała specjalnie na tę wystawę portret burmistrza Franza Masino wykonany haftem krzyżykowym. Portret wzbudził ogromny aplauz i został przyjęty wielkimi brawami. Wernisaż i kolejne dni zgromadziły wielu miłośników sztuki.
O wystawie Kunsztu napisano 2 bardzo pozytywne artykuły w miejscowych gazetach i wszyscy którzy nie zdążyli jej zobaczyć bardzo tego żałowali. Ze względu na konieczność powrotu do domu ekspozycja trwała tylko kilka dni. Podczas Tygodnia Waldbronn odbywało się wiele imprez kulturalnych, folkowych i dla dzieci. Pobyt w mieście partnerskim rozpoczął się od zwiedzenia międzynarodowej wystawy malarstwa i rzeźby, która odbywa się co 2 lata w Kurparku. Roman Urbaniak wystartował w wyścigu rowerowym na 45 km po górskich trasach Szwarcwaldu, był jedynym zagranicznym reprezentantem tej imprezy i został szczególnie powitany przez lokalne władze. Połączył wystawę z rekreacją. Artyści zobaczyli wiele pięknych i znanych miejsc jak Karlsruhe, Baden- Baden i Ettlingen, gdzie obejrzeli ciekawe wystawy i odwiedzili znane galerie.
Szczególne podziękowania należą się przyjaciołom goszczącym artystów w swoich domach. Owocem tej wymiany kulturalnej będzie wystawa znanej artystki Beatemarie Busch, która zostanie przygotowana i uroczyście otwarta podczas Dni Redy w czerwcu 2019 roku.
Wyjazd artystów do Waldbronn mógł odbyć się dzięki wsparciu kulturalnej wymiany miast partnerskich przez Urząd Miasta w Redzie.