Baner Stowarzyszenia Kunszt

Promocja Albumu „Reda w fotografii”

4 czerwca 2009

W dniu 4 czerwca 2009 roku w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie odbyła się uroczysta promocja albumu „Reda w fotografii”. Gospodarzem promocji był  Wiceburmistrz Janusz Molak, a całą imprezę prowadziła  Pani Monika Skarżyńska. W świat fotografii reporterskiej i złożonych problemów redzkiej kultury wprowadził zaproszonych gości dziennikarz Michał Kaczmarek.

I trochę historii….

Z inicjatywą wydania albumu wystąpiła  Prezes Stowarzyszenia KUNSZT Beata Zawal-Brzezińska. Prace nad przygotowaniem odpowiednich zdjęć trwały 2 lata. Poprzedził je konkurs fotograficzny dla mieszkańców pt.: „Redzkie kąty”. Z założenia album miał pokazywać rozwijające się miasto, jego współczesny wygląd i stanowił dopełnienie historii miasta wydanej wcześniej. Został powołany komitet organizacyjny składający się z członków Stowarzyszenia, zajmujących się fotografią. Prace trwały długo, rejestrowały zmiany stale zmieniającego się otoczenia.

Ostatecznie publikacja powstała pod redakcją dwóch autorek: Beaty Zawal – Brzezińskiej i Aleksandry Rost. Na nich to spoczął ciężar merytorycznego i technicznego opracowania całości. O pracach związanych  z  tworzeniem albumu opowiadały w trakcie trwania promocji.

Należy szczególnie podkreślić, że idea opracowania i wydania albumu od samego początku zyskała poparcie i sympatię radnych oraz burmistrzów obydwu kadencji. Bez ich dobrej woli nie byłoby to możliwe. Stowarzyszenie ma tego świadomość. Zostały przyznane środki finansowe na wydanie albumu, natomiast wszystkie prace organizacyjne, ze zdjęciami włącznie, wykonane były społecznie przez  członków Stowarzyszenia i zaproszone osoby spoza Stowarzyszenia, była to praca trudna do przecenienia. Polowanie na odpowiedni kadr i klimat zdjęcia, szukanie ujęć pokazujących miejsca i budynki z „najlepszej” strony. Całe przedsięwzięcie powiodło się i album został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo, w taki sposób promujące Redę i pierwszy album fotograficzny w historii miasta. Tak właśnie Stowarzyszenie swoją działalnością  wpisuje się w kronikę życia kulturalnego miasta Redy i w jego promocję.

W imieniu władz miasta,  za prace nad albumem, Przewodniczący Rady Miasta Pan Kazimierz Okrój i Wiceburmistrz Janusz Molak symbolicznie podziękowali autorkom książki i 2 fotografikom, których najwięcej zdjęć ukazało się w publikacji.

Album już można nabyć w Bibliotece Miejskiej w Redzie przy ul. Derdowskiego.

W trakcie promocji spotkała wszystkich miła niespodzianka. Pani  Lucyna Kozioł napisała  z tej okazji wiersz, który w całości publikujemy.

Stowarzyszenie KUNSZT dziękuje władzom miasta za zgromadzenie środków finansowych na publikację albumu i wspieranie działań kulturalnych jego mieszkańców.


„Promocje – Emocje”

„Kunsztu” wystawa

Dzisiaj jest nowa

To „Reda w fotografii”

Jest już gotowa.

Zaszczytnych  gości dzisiaj

Tu macie

I ich jak zwykle

Pięknie witacie.

Tu zdjęcie nowe,

Tam stare dzieje,

Piękna przyroda wokół szaleje.

Taka jest Reda

Piękna i nowa

Dlatego warto ja zapromować!

W czasach rozwoju,

Szybkiego tempa,

To fotografia

Wszystko spamięta.

Tu moja szkoła,

Tutaj mój dom,

Tam płynie rzeka

I pasie się Koń.

Bo przecież Reda

To „Miejsce Nasze”

Jest najpiękniejsza

W całej swej krasie!!!

Dlatego dzisiaj

W ten dzień

Promocji,

Życzę  „Kunsztowi” wielu emocji

I samych dobrych recenzjonistów,

By chciało Wam się nowych pomysłów.

Z ukłonem wielkim i poważaniem

Sympatia dla Was ma pozostanie….

Lucyna Kozioł
Reda,04.06.2009 r.


Autorami poniższych fotografii są: Witold Kończak, Wojciech Śniatecki, Zygmunt Pałasz i Michał Kaczmarek


Wręczenie albumów członkom Stowarzyszenia.

Autorem zdjęć jest Witold Kończak.