Baner Stowarzyszenia Kunszt

Propozycje na widokówkę Redy 2014

W pierwszej selekcji najciekawszych widokówek wzięli udział:

1. Beata Zawal-Brzezińska nr: 2,28,30,32,40,47,51, 53,64

2. Iwona Kocińska nr: 1,22,31,35,40,48,53

3. Jacek Karpiński nr: 10,20,28,34,58,61,63

4. Adam Majkowski nr: 17,21,25,32,44,58,62

5. Joanna Mroczek nr: 8,19,25,28,32,37,53

6. Aleksandra Rost nr: 28,31,34,41,43,46,64

 

Kumulacją głosów do drugiej selekcji, której dokona Urząd Miasta przechodzą poniższe kartki.

wybrane

———————————————————————————————————–

Z wybranych zdjęć większością głosów zostały przygotowane projekty widokówek Redy, z których proszę wybrać 7 wzorów wg NUMERACJI w PRAWYM DOLNYM ROGU KARTKI.

———————————————————————————————————–

W pierwszej selekcji zdjęć na widokówkę Redy uczestniczyło 5 osób tj.:

1. Beata Zawal-Brzezińska

2. Iwona Miklewska-Szczygieł

3. Joanna Mroszek

4. Adam Majkowski

5. Aleksandra Rost

Wynikiem wyboru najciekawszych zdjęć są „skumulowane” oceny (gwiazdki pod zdjęciami). Do drugiego etapu tj. do uwzględnienia zdjęć w projektach kartek zostały zakwalifikowane te, które miały więcej niż jeden głos – przedstawione poniżej.

wybrane

 

Poniżej wszystkie zdjęcia, z których wybierano najlepsze.