Baner Stowarzyszenia Kunszt

Kamionka Jadwiga

Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Zgierzu. Po odbyciu stażu z nakazu pracy w Szkole Podstawowej w Lubaniu Śląskim podjęła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku biologiczno – pedagogicznym. Po ukończeniu studiów otrzymała propozycję pracy na uniwersytecie, lecz sama wybrała Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach. Po rocznej pracy wraz z mężem została skierowana do Warzywniczego zakładu Doświadczalnego w Rekowie, w którym w charakterze pracownika naukowego na różnych stanowiskach pracowała do chwili rozwiązania zakładu. Od 1992 roku wróciła do swej profesji podejmując z konkursu prace w kulturze na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Redzie. Następnie po szokującej ją reorganizacji kultury od 1996 roku pracowała na stanowisku koordynatora Kultury przy MOKSiR w Redzie. Tkanina artystyczna interesowała ja zawsze, lecz sama zaczęła tkać w najwłaściwszym momencie swojego życia. Będąc na emeryturze z przyjemnością siada przed ramką, dobiera kolory włóczek ( nie farb ) szkicuje. Nie robi nic na czas, lecz dla przyjemności. Tkanina artystyczna to dla niej obrazy malowane barwną nitką. Jest członkiem Stowarzyszenia KUNSZT skupiającego redzkich artystów plastyków oraz rękodzielników. Pracuje też w zarządzie tego stowarzyszenia.