Baner Stowarzyszenia Kunszt

Bergmann Rafał

Urodzony w 1972 r. w Lęborku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie. Maluje niemal wszystko, oprócz tematyki sakralnej, gdyż jest ona jak mówi niezgodna z jego poglądami. Preferuje krajobrazy i martwe natury, lubi też abstrakcje. Zwłaszcza ceni obrazy, które pozytywnie oddziałują na widzów. Gdy miał lat 15 malarstwo stało się jego pasja, a teraz jest „patentem” na życie. Wiele jego obrazów znajduje się w prywatnych kolekcjach.
Kontakt
e-mail: rafalbergmann@onet.eu